36 derecelik su sıcaklığı ve 16 ozon jet desteği vasıtası ile sadece atmosferik bir ortam oluşturulmamıstır, aynı zamanda tek renk tedavisi seçeneği de verilmiştir.